VIKTIG INFORMATION

Årets första cup!

http://games4u.se/spela/cuper/148/information

2015-02-27

Var hålls årsmötet?
På Games4us hemsida kommer en årsmötessektion att öppnas

När hålls årsmötet?
Fredagen den 13/3 klockan 18:30

Hur anmäler jag mig?
Anmälan öppnar den 2/3 kl 17:00, då publiceras en länk dit.

OBS, anmälan kan endast göras mellan nedanstående tider.

Anmälan öppnar Måndagen den 2/3 klockan 17:00.
Anmälan stänger Måndagen den 9/3 klockan 20:00.

Inskick av motioner/övriga frågor
Kontakta supporten (Hjälp > Support)
Avdelning: Årsmöte

Inskick öppnar Måndagen den 2/3 klockan 17:00.
Inskick stänger Måndagen den 9/3 klockan 20:00.

Intresseanmälan till styrelsen
Kontakta supporten (Hjälp > Support)
Avdelning: Årsmöte

Du måste berätta lite om dig själv, vad du är duktig på samt varför du ska ta plats i styrelsen.

Intresseanmälan öppnar Måndagen den 2/3 klockan 17:00.
Intresseanmälan stänger Måndagen den 9/3 klockan 20:00.

Möteshandlingarna kommer att finnas på webbplatsen (www.games4u.se) i god tid innan mötet.

Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Mötets behörighet
4 Val av mötesordförande
5 Val av mötesekreterare
6 Val av två personer att justera protokollet
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8 Ekonomisk berättelse för förra året
9 Revisorernas berättelse för förra året
10 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11 Årets verksamhetsplan
12 Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13 Val av årets styrelse
14 Val av årets revisor
15 Val av årets valberedare
16 Motioner
17 Permanenta avstängningar
18 Övriga frågor
19 Mötets avslutande

Dessa personer kandiderar till styrelsen
Styrelseposition: Ordförande
Michael Levin

Styrelseposition: Sekreterare
Alexander Vidbark

Styrelseposition: Kassör
Doris Levin

Styrelseposition: Ledamot (finns 4 stycken i styrelsen)
Henrik Lundkvist
Simon Risberg
Daniel Nilsson
Peter Johansson
Dan Svensson
Sebastian Svensson

Styrelseposition: Suppleant
Bernt Nilsson

Välkommen till årsmötet.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
Games4u Spelförening

2015-02-21

Vi har nu underlättat för er medlemmar genom att införa automatisk gotvbokning och längre bokning. Varför just 12 timmar? Vissa cuper kan ta upp emot 12timmar och då tyckte vi det skulle vara bra så ni slipper byta server när ni kör en cup. Glöm inte att din server kan vara obegränsad så länge du förnyar servern innan den går ut!

Varför automatisk gotv? Vi får ofta frågan hur man bokar en gotv och får den att fungera, men nu införde vi en knapp för det istället. Så testa gärna!

Obegränsad serverbokning och automatisk GOTV, kan det bli bättre?

2015-02-15

Här kommer lite bilder från Nordic Masters. En hektisk och spännande helg som givit mycket erfarenhet. Hoppas ni deltagare gillade det också, om inte ta gärna kontakt och ge konstruktiv kritik.